Invoice processing

iPaaS – Integration Platform as a Service

iPaaS integrationsplatform giver adgang til:

 • Real-time dokument overblik 
 • Enkel integrationsopsætning af nye samhandelspartnere
 • Reducerede omkostninger til EDI og dataintegrationer
 • Fuld kontrol af dataudvekslingen

Hvad er integrationsplatform som en tjeneste?

Vores iPaaS er en integrationsplatform, der er webbaseret og brugervenlig. Det gør det muligt for kunder at integrere forskellige informationskilder, databaser og cloud-forretningsløsninger inden for egen organisation såvel som mellem handelspartnere og myndigheder.

Hvorfor HubBroker ApS iPaaS?

HubBroker ApS understøtter adgang til dine handelspartnere eller relevante myndigheder. Bortset fra dette tillader det udveksling af data og forretningsdokumenter gennem PEPPOL, NemHandel, Tradeshift, VAN-netværk og andre netværk.

I iPaaS er det muligt at indstille flow til at udveksle EDI-dokumenter eller andre data mellem forskellige kilder. Brug af standardindstilling eller opsætning inden for få minutter eller få timer afsluttes dokumentudveksling.

Din virksomhed kan nemt udveksle EDI-dokumenter via HubBroker uden at installere og vedligeholde software.

Alle HubBroker-tjenester administreres på skyplatform. Derfor kan du overlade al drift, vedligeholdelse og overvågning til vores platform.

Du kan fokusere på din virksomhed ved at vide, at HubBroker’s proaktive support overvåger din datatrafik og straks korrigerer eventuelle fejl – uden nogensinde at vide, at de var sket!

ipass_mockup-1-600×354

Flere årsager til HubBrokers iPaaS:

 • HubBrokers iPaaS har hvad der kræves for at udveksle forretningsdokumenter mellem samhandelspartnere uanset hvordan data skal udveksles, og uanset hvilket format data skal udvikles fra og til
 • HubBrokers iPaaS omfatter som den eneste i verden en speciel funktionel til aflæsning af data fra PDF dokumenter. HubBroker har en teknologi til at omdanne data genererede PDF filer til elektronisk dataudveksling i formater som EDIFACT, HUBXML, OIOXML, OIOUBL, EHF, SWEFAK, PEPPOL BIS m.fl. HubBroker understøtter alle formater i Danmark og i udlandet
 • HubBrokers iPaaS indeholder en validator, der er robust og kan skræddersyes til dine unikke forretningsbehov. Vores validator behandler fx hver faktura for oplysninger, der kræves af din virksomhed for at sikre, at kun nøjagtige e-fakturaer overføres til betalingskrav.
 • En faktura, der ikke opfylder dine krav, sendes automatisk tilbage til leverandøren med en meddelelse om problemet og et link til hjemmesiden, hvor leverandøren kan opdatere de manglende oplysninger og indsende fakturaen til validering igen.
 • Tilsvarende er det også muligt at angive, hvilke informationer på en ordre eller andre forretningsdokumenter, som kraver validering i forbindelse med vores transformation
 • HubBrokers iPaaS indeholder også et overskueligt dashboard, hvor alle indgående og udgående filer er registreret med tidsstempel, filnavn, dokumentnummer, dokumenttype og adgang til at downloade filen
 • HubBrokers iPaaS indeholder et rapport modul, hvor brugerne kan vælge en af de forud definerede rapporter og/eller selv lave en rapport baseret på specifikke søgeparametre

Lad os arbejde sammen!

Samarbejde er som karbonatisering for friske ideer. At arbejde sammen boble ideer op, som du ikke ville have fundet solo. Sammen fører det dig hurtigere videre. Store ting i forretningen udføres aldrig af en person. De er udført af et team af mennesker.