iPaaS

HubBrokers integrationsplatform (iPaaS) giver adgang til:

 • Real-time dokument overblik 
 • Enkel integrationsopsætning af nye samhandelspartnere
 • Reducerede omkostninger til EDI og dataintegrationer
 • Fuld kontrol af dataudvekslingen

Hvad er HubBrokers iPaaS?
HubBrokers iPaaS er en integrationsplatform som er webbaseret og brugervenlig og som giver kunderne mulighed for at integrere forskellige informationskilder, databaser og softwareprogrammer, både inden for egen organisation og mellem kunder, leverandører, forretningspartnere og myndigheder.

Hvorfor HubBroker iPaaS?
HubBroker understøtter adgang til dine samhandelspartnere eller relevante myndigheder med udveksling af data og forretningsdokumenter via PEPPOL, NemHandel, Tradeshift, VANS-netværket og øvrige netværk.

Med HubBrokers iPaaS er det muligt at opsætte flow til udveksling af EDI dokumenter eller anden data mellem forskellige kilder indenfor få timer, og få minutter, hvis vi taler om standard opsætning.

Din virksomhed kan nemt udveksle EDI-dokumenter via HubBroker uden byrden af at skulle installere og vedligeholde software.

Alle HubBrokers services er managed service, hvilket betyder, at du overlader al drift, vedligeholdelse og overvågning til HubBroker. Du kan fokusere på din forretning, vel vidende at HubBrokers proaktive support overvåger din datatrafik og straks retter eventuelle fejl – uden at du nogensinde får at vide, at de var opstået!

Flere årsager til HubBrokers iPaaS:

 • HubBrokers iPaaS har hvad der kræves for at udveksle forretningsdokumenter mellem samhandelspartnere uanset hvordan data skal udveksles, og uanset hvilket format data skal udvikles fra og til
 • HubBrokers iPaaS omfatter som den eneste i verden en speciel funktionel til aflæsning af data fra PDF dokumenter. HubBroker har en teknologi til at omdanne data genererede PDF filer til elektronisk dataudveksling i formater som EDIFACT, HUBXML, OIOXML, OIOUBL, EHF, SWEFAK, PEPPOL BIS m.fl. HubBroker understøtter alle formater i Danmark og i udlandet
 • HubBrokers iPaaS indeholder en validator, der er robust og kan skræddersyes til dine unikke forretningsbehov. Vores validator behandler fx hver faktura for oplysninger, der kræves af din virksomhed for at sikre, at kun nøjagtige e-fakturaer overføres til betalingskrav.
 • En faktura, der ikke opfylder dine krav, sendes automatisk tilbage til leverandøren med en meddelelse om problemet og et link til hjemmesiden, hvor leverandøren kan opdatere de manglende oplysninger og indsende fakturaen til validering igen.
 • Tilsvarende er det også muligt at angive, hvilke informationer på en ordre eller andre forretningsdokumenter, som kraver validering i forbindelse med vores transformation
 • HubBrokers iPaaS indeholder også et overskueligt dashboard, hvor alle indgående og udgående filer er registreret med tidsstempel, filnavn, dokumentnummer, dokumenttype og adgang til at downloade filen
 • HubBrokers iPaaS indeholder et rapport modul, hvor brugerne kan vælge en af de forud definerede rapporter og/eller selv lave en rapport baseret på specifikke søgeparametre
Adaptor
Gateway