HubBrokers iPaaS

Med anvendelse af HubBrokers integrationsplatform (iPaaS), får du adgang til:

  • Konvertering af data til og fra forskellige formater
  • Præ-definerede integrations apps til forskellige forretningsapplikationer
  • Fuld kontrol af dataudvekslingen

HubBroker tilbyder en bred vifte af services, som understøtter elektronisk udveksling af data mellem dig og dine kunder og leverandører.

HubBroker har udviklet en integrationsplatform (iPaaS), som kan sikre effektiv og pålidelig udveksling af elektroniske ordrer, fakturaer, følgesedler og øvrige forretningsdokumenter til støtte for samhandel mellem virksomheder og/eller offentlige myndigheder.

Adaptor
Gateway
Transformation
Netværkskartotek