53 / 100

Hvordan EDI hjælper med digitalisering af sundhedsområdet

På det seneste har flere brancher valgt digitalisering af deres forretningsprocesser. Desuden markeres post COVID19 som en ny æra med en papirløs arbejdsgang ved at kommunikere alle forretningsdata elektronisk.

Digitalisering af sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenet har også været på forkant med udnyttelse af den digitale forandring. Denne sektor genererer et stort antal dokumenter i form af patientdokumenter, recept, forsikringskrav, fakturering i sundhedsvæsenet og mere. De fleste af disse dokumenter er kritiske for patientpleje; derfor er det vigtigt at sikre sikker og fejlfri transmission af sådanne oplysninger.
Dette har ført til den stigende brug af EDI i sundhedsvæsenet. Elektronisk dataudveksling (EDI) er den elektroniske udveksling af data mellem virksomheder i et standardiseret format. EDI er en meget effektiv måde at udveksle information, der er let at implementere og sparer både tid og penge.

EDI i sundhedsvæsenet

Der deles en masse data mellem parter overalt i den medicinske industri, hvilket gør det særligt vigtigt at sikre nøjagtigheden af dataene samt at opretholde sikkerheden for informationerne for at beskytte patientens privatliv. EDI-dokumenter sendes i et forudindstillet EDI-format, der gør afsendelse og tolkning af dataene meget hurtig og effektiv.
De typer data, der normalt overføres i sundhedsområdet, inkluderer:
• Udveksling af faktureringsoplysninger om sundhedsydelser mellem parter
• Overførsel af apotekskrav fra detailhandel fra apoteker, der udleverer medicin baseret på recept
• Udveksling af forsikringskrav og formularer til tilmelding af fordele

Fordele ved EDI i sundhedsvæsenet

• Standardiserede transaktioner: EDI reducerer kompleksiteten og forvirringen forårsaget af brugen af forskellige formater. Med EDI leveres al information i et struktureret format, hvilket reducerer tiden såvel som fejl forårsaget ved afkodning eller manuelt indtastning af de samme oplysninger.
• Forbedret datanøjagtighed: Da dataene ikke behøver at blive genanvendt manuelt til systemet, forbedres dataens nøjagtighed meget. Forbedret nøjagtighed skaber også større tillid til de modtagne oplysninger såvel som for hele systemet.
• Reduceret omkostning: Behandling af papirbaserede transaktioner kan være kostbart. Den automatisering, der opnås ved hjælp af EDI, reducerer omkostningerne forbundet med personale, opbevaring, udskrivning og andre behandlingsomkostninger.
• Forbedret datasikkerhed: Datasikkerhed og privatliv er vigtig i sundhedsområdet, da følsomme oplysninger som patientens personlige oplysninger transmitteres. EDI-transaktioner garanterer sikkerheden for sådanne data. For eksempel konverterer HubBroker alle data i sit iPaaS-system, hvilket sikrer, at kun de autoriserede parter har adgang til den transmitterede information.

Midt i det konstante pres af stigende omkostninger og stadigt udviklende lovgivningsmæssige udfordringer er det vigtigt for sundhedsorganisationer at arbejde med maksimal effektivitet. EDI Integrations & Managed EDI Services af HubBroker giver organisationer en effektiv, omkostningseffektiv og sikker metode til transmission af data. Den automatiske informationsstrøm eliminerer bekymringerne for overholdelse, fejl og mistet produktivitet. Klik her for at vide mere om HubBrokers EDI-løsninger.