Importer Leverandør Fakturaer – e-conomic

Import leverandør fakturaer i e-conomic. HubBroker ApS modtager leverandør fakturaer i henhold til den elektroniske udvekslingsmetode. Vi modtager en faktura fra dine leverandører, og vi konverterer og validerer formatet, som dine leverandører ønsker at bruge. Vores iPaaS – integrationsplatform kan import e-conomic fakturaer elektronisk til dit system.

e-conomic leverandør fakturaer

Funktioner

  • Aktiver alle eller specifikke leverandører til modtagelse af leverandørfakturaer.
  • Importer leverandør fakturaer automatisk fra VANS (EDI).
  • Importer fakturaer automatisk fra PEPPOL / NemHandel.
  • Importer leverandør fakturaer automatisk fra specifikke kunder / gateways. (API, SFTP, FTP, DROPBOX, HTTP, AS2, e-mails osv.)
  • Kildeformat konverteret til destinationsformat
  • Flere konfigurationsindstillinger inkluderer opslagsmuligheder
  • Definer underretningsindstillinger (Positiv / negativ e-mail eller SMS-meddelelser)
  • Send e-conomic leverandørfakturaer i realtid på time, dagligt eller ugentligt eller pr. Planlagt mekanisme.