Import af Leverandør fakturaer

HubBroker modtager leverandørfakturaerne i henhold til ønsket udvekslingsmetode fra dine leverandører og i henhold til det format som dine leverandører ønsker at anvende. Efter modtagelse af leverandørfakturaerne omdannes og valideres data, således HubBrokers integrationsplatform (iPaaS) kan importere faktura data elektronisk til jeres ERP system.

Funktioner

  • Aktiver alle eller bestemte Leverandører for modtagelse af Leverandør fakturaer.
  • Automatisk import af Leverandør fakturaer fra VANS (EDI).
  • Automatisk import af Leverandør fakturaer fra PEPPOL / NemHandel.
  • Automatisk import af Leverandør fakturaer fra bestemte kunder / gateways. (API, SFTP, FTP, DROPBOX, HTTP, AS2, e-mails osv.).
  • Afsender format konverteret til modtager format
  • Konfigurering af data som skal importeres.
  • Angiv metode for notifikation (Positive/Negative email eller sms notifikation)
  • Send Leverandør fakturaer i realtid, dagligt eller ugentligt.