Automatisk Faktura Rykker – Ubetalt Faktura Email

Automatisk faktura rykker for ubetalt faktura for klienter. HubBroker ApS giver dig muligheden for at sende ubetalt faktura-e-mail. Hvis dine kunder betaler ontime, sender vores system automatisk en faktura pamindelse e-mail til dine klienter. Vores automatiske faktura pamindelsesapp undersøger dit regnskabssystem for forfaldne og ingen registrerede fakturaer. Baseret på dit krav sender vores pamindelsesfaktura app ubetalte faktura-e-mails til dine kunder med / uden den originale faktura vedlagt.

ubetalt faktura email

Funktioner

  • Aktiver alle eller specifikke kunder til automatiske faktura pamindelser.
  • Funktion til at sende automatisk faktura pamindelse e-mail til kunder med eller uden original faktura vedlagt.
  • Funktion til at sende automatisk faktura påmindelse elektronisk til kunder.
  • Funktion til at oprette nyt udkast eller booket faktura med gebyr for forsinket betaling for forfaldne fakturaer.
  • Funktion til at sende bekræftelse til afsender før pamindelse sendes til kunder (kunder).
  • Flere konfigurationsindstillinger inkluderer opslagsmuligheder
  • Definer underretningsindstillinger (Positiv / negativ e-mail eller sms-underretninger)
  • Send faktura pamindelse i realtid, time, dagligt eller ugentligt baseret på planlægningsmekanisme