HubBroker løser alle typer af dataintegrationsopgaver.

HubBroker har udviklet præ-definerede integrations apps til forskellige cloudbaserede forretningssystemer. HubBroker har bl.a. udviklet integrations apps til følgende systemer, hvortil og hvor fra det er muligt at udveksle data effektivt og pålideligt.

Læs mere
Prøv en forudkonfigureret adapter


Systemer vi integrerer til: