HubBrokers iPaaS
konverterer alle filer og
data, som bruges til web,
lager- og regnsskabs-
systemer

Microsoft Dynamics 2018-01-30T10:12:23+00:00

HubBroker har udviklet prædefineret apps til flere forskellige økonomisystemer.
For Microsoft Dynamics er der udviklet:

Eksport af kundefaktura
HubBroker henter bogførte kundefakturaer fra dit system til vores integrationsplatform (iPaaS), hvorefter fakturaen omdannes og valideres i henhold til det format som din kunde påkræver for elektronisk udveksling af jeres samhandel.
Alle eksporteret fakturaer kan spores, overvåges og downloades.

Import af leverandørfaktura
HubBroker modtager leverandørfakturaerne i henhold til ønsket udvekslingsmetode fra dine leverandører og i henhold til det format som dine leverandører ønsker at anvende. Efter modtagelse af leverandørfakturaerne omdannes og valideres data, således HubBrokers integrationsplatform (iPaaS) kan aflevere faktura data elektronisk til jeres ERP system.

Import af kundeordre
HubBroker modtager EDI ordre fra jeres kunder i henhold til ønsket udvekslingsmetode fra kunderne, og i henhold til det format som dine kunder anvender. Efter modtagelse af EDI ordren omdannes og valideres data, således HubBrokers integrationsplatform (iPaaS) kan aflevere ordre data elektronisk til jeres ERP system eller ordresystem.

Import af lagerdata
HubBroker indlæser lager og produktlister fra leverandøren eller webshop – således data kan importeres elektronisk til jeres system.

 

Kontakt

Spørgsmål om vores services?

Kontakt os