HubBrokers iPaaS
konverterer alle filer og
data, som bruges til web,
lager- og regnsskabs-
systemer

PDF2XML 2018-05-14T08:36:35+00:00

PDF2XML

HubBroker har udviklet en brugervenlig løsning til konvertering af datagenererede PDF filer til EDI-udveksling, hvilket betyder:

  • Omdan PDF data til XML/EDI format
  • Nem data mapningsværktøj for ikke teknisk kyndige medarbejdere
  • Lettere adgang til EDI-udveksling
  • Brug nuværende processer med PDF til EDI-udveksling
  • Få indlejret PDF filen i EDI filen
  • Høj kvalitet – ikke OCR scanning men datafangst direkte fra PDF file


Hvis du kun kan sende PDF dokumenter, indeholder HubBrokers integrationsplatform (iPaaS) en speciel funktion til at indsamle data ud af PDF dokumenter.
HubBroker har en teknologi til at omdanne data genererede PDF filer til elektronisk dataudveksling i formater som EDIFACT, XML, OIOXML, OIOUBL, EHF, SWEFAK, PEPPOL BIS m.fl. HubBrokers løsninger er med til at sikre automatisering og reduktion af manuelt arbejde og fejlkilder hvilket medfører besparelser.

Hvordan virker PDF transformationen?

Vores PDF konvertering løsning er unik og nem at bruge. Løsningen understøtter alle slags forretningsdokumenter i PDF format.
Du kan bare bruge din eksisterende PDF skabelon, der vil blive kortlagt til det ønskede format.
Alle kan oprette PDF filer, og næsten alle applikationer kan generere en PDF.
HubBroker har udviklet sin egen teknologi til at læse dokumentteksten direkte fra PDF’en uden brug af OCR scanning – hvilket garanterer 100% kvalitet i datafangst.

PDF transformationsløsning af PDF ordrer

Modtager din virksomhed PDF ordrer, som medfører tidskrævende indtastning af indkomne PDF ordrer og/eller har I mange ordre linjer på indkomne ordre som medfører risiko for fejlindtastning – kan I med fordel anvende HubBrokers PDF2EDI løsning til konvertering og indlæsning i virksomhedens ERP system.
PDF ordre templaten skal blot mappes, hvorefter PDF ordre filerne kan modtages pr mail, ftp eller tilsvarende metode, hvorefter HubBrokers integrationsplatform (iPaaS) kan omdanne data fra PDF ordren til digital data, som herefter kan udveksles og indlæses i virksomhedens ERP system.
Transformation er gennemført på sekunder.

PDF transformationsløsning til PDF fakturaer

Bliver din virksomhed mødt med krav om elektronisk udveksling af fakturaer – men kan I kun sende PDF faktura fra jeres ERP system så er HubBrokers PDF2EDI den rette løsning.
PDF faktura templaten skal blot mappes, hvorefter PDF faktura filerne fremsendes pr. mail, ftp eller tilsvarende metode, hvorefter HubBrokers integrationsplatform (iPaaS) kan omdanne data fra PDF fakturaen til digital data, som herefter kan udveksles og fremsendes elektronisk til dine kunder.


Transformation er gennemført på sekunder.
Den service, vi leverer, er ikke OCR scanning – men vi har også et partnerskab med leverandører, der understøtter OCR scanning, hvis det kræves.

Spørgsmål om vores løsning?

Kontakt os