HubBrokers iPaaS
konverterer alle filer og
data, som bruges til web,
lager- og regnsskabs-
systemer

Datavask og datavalidering 2017-12-20T10:35:43+00:00

Datavask og datavalidering

HubBrokers integrationsplanform (iPaaS) indeholder en app som kan:

  • Datavaske dine produkt stamdata eller kunde stamdata og for eksempel tilføre eller fjerne dataparametre til produkt stamdata eller kunde stamdata
  • Synkronisere produkt stamdata eller kunde stamdata op mod ønsket database

Data og -synkronisering af produkt eller kunde stamdata.
Vedligeholdelse af information i databaser anses ofte som et langsommeligt og tidskrævende arbejde. Det er dog helt essentielt, hvis man vil spare tid og penge.
Med datavask og -synkronisering af produkt stamdata får du enkelt og nemt en grundig gennemgang af dine databaser.

Vi datavasker og -synkroniser dine produkt stamdata op mod dine kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser.
Med aktuel information og en database, der er renset for bl.a. dubletter og inaktive virksomheder, bliver arbejdet mere effektivt.

Desværre sker det alt for ofte, at en virksomhed har op til 70-80 % fejlagtige emner i sine kunde- og leverandørdatabaser.
Derudover kan der findes en betragtelig mængde fejlinformation koblet til de sidste 20 %.

Både risici og omkostninger øges, og det påvirker hele virksomheden negativt.
Med HubBrokers datavask og -synkroniserings app kan vi hjælpe dig med at opbygge og forbedre din database.

Modtagelse af elektroniske fakturaer med ordre- og prisvalidering
Med HubBroker kan du modtage 100% elektroniske fakturaer let, sikkert og direkte i dit fakturabehandlingssystem eller ERP via HubBrokers integrationsplatform (iPaaS).
Vi klarer datavalidering, formatkonvertering, overholdelse af standarder og verifikation af digitale underskrifter.
Og vigtigst af alt hjælper vi dig med at sikre, at dine leverandører hurtigt og let aktiveres.

Oplever du, at du modtager e-fakturaer, der mangler vigtige informationer? HubBroker har udviklet en løsning som sikrer, at alle leverandørfakturaerne har de informationer som du stiller krav om.
Vi sender automatisk en notifikation om at fakturaen er modtaget men mangler f.eks. reference, PO nr. eller lignende, hvorefter vi beder leverandøren automatisk om at sende en ny faktura eller rette direkte på vores Cloud EDI faktura løsning.

Spørgsmål om vores løsning?

Kontakt os